Lägg in företagets logotyp, malländring

Instruktionen bygger på att mallen är av typen Silver.

Du kan lägga in din logotyp i mallen på två sätt, antingen använda den mall som är förberedd för logotyp eller göra ändring i befintlig mall. I detta avsnitt beskriver vi främst hur du lägger in logotypen i en mall som är förberedd för logotyp. Du kan också se filmen Lägg till logggan på mallar för att se hur du gör.

Logotypen som du ska använda i din mall ska vara sparad i BMP-format och får inte vara större än 1 MB. Om din logotyp är sparad i bildformatet JPG kommer malleditorn att konvertera bilden till BMP-format.

Filnamnet på logotypen ska vara så kort som möjligt. Ett för långt filnamn leder till att filen inte visas eller skrivs ut i mallen.

Hämta upp logotypen i mallen

 1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, fliken Dokumentmallar.
 2. Markera raden för Fakturor och klicka på pilen i kolumnen Mallar.
 3. Leta upp den mall som du ska ha logotypen i. I detta exempel använder vi oss av mallen Faktura Silver - logotyp.
 4. Klicka på Kopiera och döp om mallen.
 5. Klicka på OK.
 6. Leta upp objektet FtgLogo i objektlistan till höger och klicka på det. Basegenskaperna för FtgLogo visas nu under rutan objektlistan.

För dig som utgår från en mall utan logotyp

Om din fakturamall inte har objektet LOGOTYP.BMP eller FtgLogo sedan tidigare behöver du göra enligt följande.

Markera objektet, Ruta - Eget företagsnamn i objektlistan och radera detta genom att klicka på soptunnan i knappraden.

Under knapplisten Skapa väljer du Grafik och klicka i layoutfönstret där objektet ska placeras. Du kan nu justera objektets storlek genom att dra i hörnen på det markerade objektet, du kan även flytta objektet om du inte är nöjd med placeringen.

Leta upp objektet Bild1 i objektlistan och följ nu punkt 7.

 1. Klicka på listknappen vid Vald bild i rutan Basegenskaper.

 1. Bläddra fram till där du har valt att spara din egen logotyp.

Logotypen som du ska använda i din mall ska vara sparad i BMP-format och får inte vara större än 1 MB.

 1. Markera din logotyp och klicka på Öppna. Om du vill spara logotypen i företagsmappen markerar du Spara i Företagskatalogen. Säkerhetskopian på företaget kan bli onödigt stor om du väljer detta.
 2. Bilden kommer att kopieras till mappen Mallar och du får ett meddelande. Nu ska din logotyp synas i malleditorn uppe till vänster.

Om du valde att spara logotypen i företagsmappen hänvisar meddelandet till den mappen istället.

 1. Välj Spara och stäng Malleditorn.
 2. Välj den nya mallen du gjorde ändringen på och klicka på Plocka.
 3. Klicka på Stäng.

Nu kommer din logotyp att skrivas ut nästa gång du skriver ut en faktura.

Vill du beställa rapporter eller mallar som passar dina behov ber vi dig kontakta någon av våra partners.

Relaterade avsnitt