Lägg till bankgironummer, malländring

Instruktionen bygger på att mallen är av typen Silver.

Den här instruktionen kan du använda om du har ett bankgironummer som du använder när du skickar dina betalningar till banken och ett annat som dina kunder betalar till. Bankgironumret som du använder när du skickar dina betalningar måste ligga under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Adressuppgifter för att det ska bli rätt när filen skapas.

I exemplet gör vi ändringen på en faktura men ändringen görs likadant på övriga dokument.

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, fliken Dokumentmallar och kontrollera vilken utskriftsmall du använder för fakturor.
  2. Markera raden för Fakturor och klicka på pilen i kolumnen Mallar.
  3. Leta upp mallen som du använder och klicka på Kopiera och döp om mallen.
  4. Öppna Ruta-fotrader och markera objektet Bankgiro.

  1. Klicka på pilen till höger om Funktion, på raden Skapa formel tar du bort det som står där. Skriv istället in det bankgironummer som du vill ha ut på dina fakturautskrifter. Texten ska stå inom citationstecken, t ex "991-2346".
  2. Klicka på OK.
  3. Klicka på Spara i knappraden och välj sedan Stäng.
  4. Välj mallen du gjorde ändringen på och klicka på Plocka.
  5. Klicka på Stäng.

Nu kommer din ändring att skrivas ut nästa gång du skriver ut en faktura.

Vill du beställa rapporter eller mallar som passar dina behov ber vi dig kontakta någon av våra partners.

Relaterade avsnitt