Kundreskontralista, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Reskontra.

Med hjälp av det här utskriftsvalet skriver du ut en kundreskontralista som visar dina obetalda kundfakturor till och med det reskontradatum du väljer. Reskontradatumet du anger styr till och med vilket datum utskriften ska ske. Du kan på detta sätt skriva ut en kundreskontralista över hur det såg ut vid ett tidigare datum. Normalt visas inte slutbetalda fakturor. Vill du ha med även dessa ska du markera rutan Även slutbetalda fakturor. Då visas alla fakturor med fakturadatum till och med reskontradatum oavsett betaldatum.

Rapporten visar flera uppgifter från fakturorna bland annat K som står för Krav och visar antalet krav/påminnelser som skrivits ut.

Beloppen som visas är fakturans totalbelopp, inklusive moms, frakt och expeditionsavgift och efter rad- och fakturarabatt.

Du kan välja att ha sidbrytning efter varje kund. Du kan också välja att skriva ut fullständig lista, en lista med kundsummeringar eller enbart en totalsumma.

Under Urval visas de flesta fält som finns med i det aktuella registret. I kolumnen Filter kan du ange villkor för att begränsa din utskrift. Om du anger ett villkor på ett fält utgår programmet från det när utskriften skapas. Exempel på hur du kan ange villkor hittar du i avsnitten Sökvillkor och Sökvillkor i olika typer av fält.

Visa exempel