Installationsanvisning

Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen

Ska du arbeta med Visma Administration version 2017.1 eller senare, måste Visma Administration installeras på servern för att Visma Advisor Connect och Visma Administration ska fungera tillsammans.

Gör så här när du installerar programmet

 1. Ladda ner installationsfilen från Visma Advisor via Underhåll - Byråinställningar eller från Min sida på vismaspcs.se.
 2. Starta installationen genom att dubbelklicka på setup.exe-filen.
 3. Välj Installera och följ anvisningarna som leder dig genom installationen.

Vi rekommenderar att du accepterar standardinställningarna som föreslås.

 1. När installationen är klar klickar du på Slutför.

En programikon läggs till på ditt skrivbord.

 1. Starta ditt program.

Gör så här vid nätverksinstallation

 1. Ladda ner installationsfilen från Visma Advisor via Underhåll - Byråinställningar eller från Min sida på vismaspcs.se.
 2. Starta installationen genom att dubbelklicka på setup.exe-filen.
 3. Välj Installera och följ anvisningarna som leder dig genom installationen.
 4. Svara Ja på frågan Ska programmet användas i nätverk, d v s av flera samtidiga användare på olika datorer.
 5. Fortsätt följa installationsguiden.

Nödvändiga undantag i Windows brandvägg görs, samt utdelning av nödvändiga mappar. Programmet installeras nu på din server.

 1. Notera meddelandet som visar var den utdelande mappen för arbetsplatsinstallation ligger.

Arbetsplatsinstallation

För att installera Visma Advisor Connect på övriga datorer gör du enligt nedan:

 1. Öppna utforskaren.
 2. Leta upp den utdelade mappen för din arbetsplatsinstallation, till exempel \\VISMA-456 (serverdatorns namn)\Visma Advisor Connect arbetsplatsinstallation\.
 3. Klicka på setup.exe för att påbörja arbetsplatsinstallationen och följ instruktionerna.

Relaterade avsnitt

Kom igång med Visma Advisor Connect