Kom igång med Visma Advisor Connect

Visma Advisor Connect är ett tilläggsprogram för dig och din byrå som använder internetbaserade Visma Advisor. Syftet med Visma Advisor Connect är, bland annat, att starta upp din kund i program som är lokalt installerade på din dator, till exempel Visma Administration eller Visma Bokslut.

För att du ska komma igång med programmet på bästa sätt rekommenderar vi dig att följa nedanstående arbetsgång.

 1. Logga in på vismaspcs.se och starta tjänsten Visma Advisor.
 2. Gå till Underhåll - Medarbetare och klicka på Ny medarbetare. Lägg till övriga medarbetare som ska ha tillgång till Visma Advisor.
 3. Lägg upp byråns kunder i Visma Advisor. Läs mer i Kunder i Visma Advisor.
 4. Om kunderna finns upplagda i ett annat system så kan kundregistret importeras till Visma Advisor. Importen görs av Visma Spcs supportavdelning. Kontakta oss för mer information.
 5. Installera Visma Advisor Connect. Läs mer i Installationsanvisning. Om du har en fleranvändarversion ska Visma Advisor Connect först installeras på servern och därefter på arbetsplatserna.
 6. Installera övriga program från Visma, till exempel Visma Administration, Visma Skatt Proffs och Visma Bokslut. Om du har en fleranvändarversion ska Visma Administration och Visma Lön först installeras på servern och därefter på arbetsplatserna. Övriga program såsom Visma Skatt Proffs, Visma Bokslut, Visma Koncern, Visma Analys, Visma Anläggningsregister, Visma Enskild Firma och Visma Eget Aktiebolag installeras lokalt på respektive dator.
 7. Logga in till Visma Advisor Connect med samma inloggningsuppgifter som till Visma Advisor.
 8. Sök upp kunden och starta det program som du vill arbeta med. Läs mer i Öppna program i Visma Advisor Connect.
 9. Om du tidigare har arbetat med program från Visma, kan du föra över data från dessa till Visma Advisor Connect via funktionen Ta emot säkerhetskopia. Läs mer i Ta emot data.

Om du tidigare arbetat med Visma Byråstöd

 1. Logga in på vismaspcs.se och starta tjänsten Visma Advisor.
 2. Gå till Underhåll - Medarbetare och klicka på Ny medarbetare. Lägg till övriga medarbetare som ska ha tillgång till Visma Advisor.
 3. För över kundregistret från Visma Byråstöd till Visma Advisor. Importen till Visma Advisor görs av Visma Spcs supportavdelning. Kontakta oss för mer information.
 4. Ta en säkerhetskopia på uppdragsdata för alla kunder i Visma Byråstöd. Läs mer i Säkerhetskopiera i Visma Byråstöd.
 5. Installera Visma Advisor Connect. Läs mer i Installationsanvisning. Om du har en fleranvändarversion ska Visma Advisor Connect först installeras på servern och därefter på arbetsplatserna.
 6. Logga in i Visma Advisor Connect och läs in säkerhetskopian som du tog i Visma Byråstöd. Läs mer i Läs in programdata från Visma Byråstöd till Visma Advisor Connect.
 1. Sök upp kunden och starta det program som du vill arbeta med. Läs mer i Öppna program i Visma Advisor Connect.

Koppla samarbetstjänster i Visma Advisor

Om du har skapat samarbeten kring Visma Spcs internettjänster, till exempel Visma eEkonomi, ska du koppla dessa till kund och uppdrag. Det gör du under Underhåll - Samarbeten i Visma Advisor.