Hur avslutar jag ett samarbete?

Både kunden och byrån kan när som helst välja att avsluta ett samarbete i en tjänst. Övriga samarbeten påverkas inte.

Gå till kundöversikten och välj kund. Välj fliken Samarbeten, som är synlig för administratören i Visma Advisor Klicka på knappen Redigera samarbete och när du gjort det omdirigeras du direkt till samarbetssidan i Mina tjänster.

  1. Genom att klicka på penn-ikonen till höger, kan du nu välja att avsluta samarbetet.
  2. Välj vad som ska hända efter avslutat samarbete. Du kan välja olika alternativ beroende på tjänst.
  3. Bekräfta genom att välja Avsluta samarbetet.

Om du får ett felmeddelande som informerar om att huvudkontakt saknas för kundnumret när du försöker avsluta ett samarbete, löser du detta genom att ställa in en ny Huvudkontakt. Gå till Mina tjänster, ändra till kundens företag och välj Användare. Ändra användarens roll genom att välja pennan och därefter Administratör. Slutligen, välj denna användare som Huvudkontakt. Skulle din kund inte finnas med i listan över användare, måste du först skapa en ny användare.

Du kan läsa mer om vad som sker efter avslutat samarbete i Avsluta samarbete för en tjänst.