Lägg till ett nytt uppdrag

Gör enligt nedan för att lägga upp ett nytt uppdrag:

  1. Välj Underhåll - Uppdrag i huvudmenyn.
  2. Klicka på knappen Nytt uppdrag.
  3. Ange följande information på uppdraget:
  1. Välj Spara. Uppdraget är nu sparat och du kan koppla det till kund.

Relaterade avsnitt

Koppla uppdrag till kund
Återanvänd klar senast-datum och inaktiva perioder på bevakningspunkter