Koppla uppdrag till kund

I kundregistret lägger du till de uppdrag du utför åt din kund och vilka medarbetare som är ansvariga/deltar i uppdraget.

  1. Gå till Kunder.
  2. Välj den kund som du vill lägga till uppdrag på.
  3. Öppna fliken Uppdrag
  4. Välj Lägg till uppdrag.
  5. Ange uppdrag, uppdragsansvarig och vilka medarbetare som utför uppdraget.
  6. Välj Spara.

Uppdraget är kopplat till kunden och du kan nu välja prissättning för uppdraget.

Relaterade avsnitt

Lägg till ett nytt uppdrag
Prissättning på ett kunduppdrag