Inställningar för uppdragsbrev

Under Underhåll - Byråinställningar och fliken Uppdragsbrev kan du välja inställningar för din byrå om du vill lägga till en logga och lägga till standardfiler i era uppdragsbrev.

Lägga till logga i uppdragsbrev

Du kan välja mellan alternativen Exkludera logga och Inkludera logga. Som standard är Exkludera logga markerad. När du har laddat upp en logga, som kan vara i formaten jpg, jpeg eller png och med en maximal storlek på 1 MB, kan du börja skapa uppdragsbrev med din logotyp. Du kan ladda upp och använda en logga åt gången. Loggan kommer att se bäst ut med en maximal höjd på 85 pixlar. Om de är större än så kommer de att skalas ned automatiskt samtidigt som bildförhållandet (aspect ration) bibehålls.

Alla ändringar som rör loggan (inklusive tillägg, ändringar eller borttagning av logga) kommer att påverka befintliga PDF-filer för uppdragsbreven som har statusen Utkast.

Ett signerat uppdragsbrev kan inte ändras. I det fallet måste du skapa ett nytt uppdragsbrev.

Lägga till standard PDF-filer

Här kan du välja att ladda upp de PDF-filer som du vill ska inkluderas som standard i dina uppdragsbrev. Varje uppladdad fil får vara max 15 MB.

Relaterade avsnitt

Uppdragsbrev