Uppdragsbrev

Uppdragsbrevet är ett skriftligt avtal mellan din redovisningsbyrå och din kund som beskriver omfattningen av det arbete som ska utföras, respektive parts ansvar, förväntade tidslinjer och avgifterna för de tillhandahållna tjänsterna. Det är ett viktigt dokument då det hjälper till att skapa tydliga förväntningar mellan kunden och byrån. Om några ändringar behöver göras i villkoren i avtalet är det viktigt att uppdatera uppdragsbrevet så att det återspeglar de nya villkoren.

Du kan lägga till logga och standard pdf-filer, genom att gå till Underhåll - Byråinställningar - Uppdragsbrev. Att lägga till standard PDF-dokument underlättar skapandet av uppdragsbrev och säkerställer att alla nödvändiga dokument tas med i beräkningen. Läs mer i Inställningar för uppdragsbrev.

I Visma Advisor kan du skapa uppdragsbrev för en kund under fliken Dokumentation - Uppdragsbrev. Alla uppdragsbrev som skapats och sparats kommer att visas i listan. I översikten kan du se namnet på uppdragsbrevet, när det skapades, kundansvarig, start- och slutdatum. Du kan se statusen, om det är ett Utkast, Klar för underskrift eller om det är Signerat.

Statusen avgör vad du kan göra.

  • Redigera-ikonen visas med statusen Utkast eller Klar för underskrift.

  • Förhandsgranska visas för uppdragsbrev med statusen Utkast, Klar för underskrift och Signerad.

  • Ladda ner visas med statusen Klar för underskrift och Signerad.

Notera att ett dokument som har statusen Signerad inte kan redigeras.