Händelser

På fliken Händelser kan du se alla anteckningar, e-postmeddelanden och sms som har skapats eller skickats från programmet och kopplats till kunden. Här kan du också välja att spara e-post som är skickat eller mottaget från annat e-postprogram. Du kan lägga till e-post manuellt genom att klistra in text från e-posten via valet E-post, eller så kan du välja att importera e-post genom att använda en tillfällig e-postadress.

Läs mer i Skriv en anteckning och Skicka e-post.