Advisor KYC - Kundkännedom

Genom att använda Advisor KYC kan du göra en allmän riskbedömning för din byrå med hjälp av standariserade mallar med fördefinierade frågor. Känn din kund, KYC-processen hjälper dig att få en fullständig överblick över dina kunders identitet, skapa bedömningar baserade på de uppgifter/tjänster du erbjuder dina kunder och hålla koll via automatiserade kontroller som hjälper dig att hålla dig uppdaterad med all ny företagsinformation. Hela processen övervakas enkelt via Översikten antingen i Visma Advisor eller i tjänsten Advisor KYC, där du får en fullständig översikt över händelser och avvikelser, så att du kan vidta lämpliga åtgärder. Via diagrammen kan ni följa upp statusen på hur många av era kunder som har en påbörjad KYC, som håller på att genomföras och som har slutförts.

Tjänsten Advisor KYC består av följande två delar:

 • Allmän riskbedömning för din byrå - utan kostnad

  • Den allmänna riskbedömningen är en central del av byråns KYC-arbete. Den identifierar och bedömer potentiella risker i den egna verksamheten.

  • Hjälper dig att registrera, hantera och följa upp avvikelser

 • Kundkännedom - betala per kund och år

  • Från Visma Advisor får du en komplett lista av uppdrag och tjänster som ligger till grund för KYC-rapporten.

  • Fullständig förståelse av processen för kundkännedom, från riskbedömning till övervakning och rapportering

  • Snabb och automatisk hämtning av verifierad bolagsinformation

  • Automatiska kontroller mot PEP- och sanktionslistor

  • Länk till FipoGoAML, där du kan klicka för att rapportera misstänkt aktivitet

Se den här korta (8 min) Advisor KYC filmen, där vi visar hur man arbetar med den allmänna riskbedömningen och hur man startar kundkännedomsprocessen i Kom i gång med Advisor KYC.

Lite användbar information

För att vara förberedd om du behöver registrera misstänkt aktivetet, registrera ett konto på Finanspolisens portal FipoGoAML. Välj att registra din byrå som Rapportör, om ni inte redan har ett konto registrerat. När du rapporterar misstänkt aktivitet, kommer du alltid att skyddas av anonymitet när du rapporterar, dvs. dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt av Finanspolisen. Även om du väljer att inte ta in en kund, som du anser misstänkt, ska detta rapporteras.

Information om regler angående penningtvätt finns både på engelska och svenska på Finansinspektionens hemsida. Här kan du klicka för att komma till den svenska versionen och den engelska versionen.

Revisorsinspektionen har tagit fram en vägledning för revisorer. Här hittar du den på deras hemsida Revisorsinspektionen.

Svenska polisen har samlat bra information på webbsidan Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrrorism.

Länstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland har skapat en pdf med information om penningtvätt. Här kan du läsa Ett riskbaserat förhållningssätt. Förstå och motverka riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i din verksamhet.

Relaterade avsnitt