Kom i gång med Advisor KYC

1

Aktivera Advisor KYC

Det kostar inget att aktivera

Detta är en tilläggstjänst till Visma Advisor. För att aktivera tjänsten, måste du vara Administratör i Mina tjänster och ha Full behörighet för Byråinställningar i Visma Advisor.

Du aktiverar tjänsten på Min startsida och fliken Advisor KYC. Så snart du aktiverat, kommer alla dina tjänster och kunder att synkroniseras från Visma Advisor.

Aktivera Advisor KYC

2

Starta den allmänna riskbedömningen för din byrå

Det kostar inget att genomföra en allmän riskbedömning

Den allmänna riskbedömningen är en central del av byråns penningtvättsarbete. I den allmänna riskbedömningen ska företagets tjänster analyseras och bedömas utifrån risken att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi rekommenderar att den allmänna riskbedömningen slutförs innan du går vidare med kundspecifika bedömningar. Genom att göra detta kommer delar av riskbedömningen att föras över till kundkännedomen, vilket kommer att underlätta processen avsevärt.

Arbeta med allmän riskbedömning i Advisor KYC

Möjliga riskfaktorer kopplat till uppdrag och tjänster vid allmän riskbedömning

Avbryt en allmän riskbedömning eller kundkännedom

3

Starta kundkännedom

Du betalar en årsavgift för varje kund, så snart du initierar en KYC-rapport. Bevakning av kunden ingår och du kan utföra hur många kundkännedoms-rapporter du vill/behöver för kunden under året som du betalat för.

Kundkännedom är en viktig del av byråns arbete mot penningtvätt. Syftet är att kontrollera kundernas identitet, dokumentera dina affärsförbindelser och bedöma de eventuella risker som de kan medföra.

Arbeta med Advisor KYC

Analysera en match i olika register - Kundkännedom

Ta bort en kund från Advisor KYC listan

Se hur du kommer igång med Advisor KYC

I den här korta (8 min) filmen, visar vi hur du arbetar med den allmänna riskbedömningen och hur man startar kundkännedomsprocessen Advisor KYC.

4

Håll koll på händelser

Händelser är samlingsnamnet för alla viktiga händelser som rör din byrås allmänna riskbedömning och KYC-rapporter. En del händelser skapas automatiskt, andra är påminnelse om att det är dags att utföra en ny allmän riskbedömning eller KYC-rapport. Du kan alltid lägga till egna händelser. De sju senaste registrerade händelserna visas i Översikten, antingen på Min startsida på fliken Advisor KYC, eller i Översikten när du öppnar Advisor KYC.

Arbeta med händelser i Advisor KYC

Sökord: Guide KYC, börja arbete med KYC