Tidregistrering

I Visma Advisor finns en inbyggd tidregistrering. Du och dina medarbetare kan löpande registrera tid på de uppdrag och aktiviteter som ni utför åt kund. På så sätt säkerställer ni att alla timmar finns registrerade när det är dags att fakturera. Du kan även registrera intern tid och frånvaro.

Om du vill ha en sammanställning av alla tidregistreringar som är gjorda för en vald period, gå till Rapporter och välj Tidregistreringar.

Utifrån registrerad tid kan du enkelt få fram statistik samt göra andra uppföljningar, till exempel ta fram företagets och medarbetarens debiteringsgrad.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.