Tidregistrering

I Visma Advisor finns en inbyggd tidregistrering. Du och dina medarbetare kan löpande registrera tid på de uppdrag och aktiviteter som ni utför åt kund. På så sätt säkerställer ni att alla timmar finns registrerade när det är dags att fakturera. Du kan även registrera intern tid och frånvaro. Baserat på inställningarna för medarbetarens behörighet, kan du ställa in olika behörigheter. Med Fullständig behörighet, har medarbetaren behörighet att följa upp alla medarbetares tid- och utläggsregistreringar. Det innebär att hen kan registrera tid/utlägg för andra medarbetare och även klarmarkera dagar för alla medarbetare.

Om du vill ha en sammanställning av alla tidregistreringar som är gjorda för en vald period, gå till Rapporter och välj Tidregistreringar.  Tänk också på att inställningarna för behörighet också påverkar vilka rapporter du kan skapa. Läs mer i Ställ in behörighet på medarbetare.

Utifrån registrerad tid kan du enkelt få fram statistik samt göra andra uppföljningar, till exempel ta fram företagets och medarbetarens debiteringsgrad.