Min startsida

Detta är medarbetarens egna sida som visas när Visma Advisor startas. Här kan medarbetaren till exempel följa upp sina timmar och fakturering, komma åt sin aktivitetslista samt se sina tidregistreringar, anteckningar och skickad e-post och ändra storleken på diagrammen med dra- och släpp-funktion.

För att ändra storleken på ett diagram, håll muspekaren över det nedre högra hörnet, tryck och håll ner den vänstra knappen på musen och dra musen, samtidigt som du håller ner musknappen. Det är också så du flyttar dina diagram på sidan.

Du kan välja att visa och dölja data som visas i diagrammen. För att dölja en stapel, klicka på namnet för stapeln som visas längst ner. Nu döljs informationen och du kan bättre fokusera på de som är synliga i diagrammet. För att aktivera stapeln klickar du namnet för stapeln igen och den blir då synlig.

Min startsida består av följande flikar: