Registrera tid via Start- och Stoppklocka

Registrera tid via Start- och Stoppfunktionen när du vill att programmet ska hålla koll på den tid du lägger ner på ett kunduppdrag. När du stoppar klockan får du med automatik in Start- och Sluttid samt antal timmar

  1. Klicka på start-ikonen i övre menyraden.

Programmet föreslår aktuellt klockslag som starttid, men du har möjlighet att ändra den tiden.

  1. Välj Kund.
  2. Fyll i övriga uppgifter eller vänta tills du stoppar klockan.
  3. Välj Starta. Tidsregistreringen startar.

Efter att klockan startats, ändras ikonen till en stopp-ikon. Bredvid ikonen ser du kundens namn och den tid som har passerat från det du klickade på start-ikonen.

  1. Klicka på stopp-ikonen när du arbetat färdigt med uppdraget. Den fullständiga tidregistreringsdialogen visas och tiden från start- och stoppklockan har registrerats.
  2. Slutför din registrering.
  3. Välj Spara.

Värdena är nu sparade. Om du vill göra ändringar eller kompletteringar går du in under menyvalet Tidregistrering eller via länken Visa/Redigera dagen i tidregistreringsdialogen. När du klickar på Visa/Redigera dagen kommer tidregistreringen att öppnas i vyn Dag. De registreringar som är inkorrekta eller ofullständiga visas i rött.

Relaterade avsnitt

Registrera tid manuellt via dag- eller veckovy
Registera tid via ikonen för Tidregistrering

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.