Ångra överföring av fakturaunderlag till historiken

Ett godkänt fakturaunderlag som hämtats av ett ekonomiprogram får status Överförd och flyttas automatiskt över till fliken Historik. För att ångra en överföring till historiken måste du ändra status på fakturaunderlaget.

Notera att när du har gjort överföringen av fakturorna, kan inte ändringar som du gjort i ditt ekonomiprogram synkas tillbaka till Visma Advisor.
  1. Gå in på menyvalet Fakturering och välj fliken Historik.
  2. Välj ikonen Ändra status på aktuellt fakturaunderlag.
  3. Bekräfta ändringen för att ändra statusen till Ej godkänd.

Fakturaunderlaget flyttas då från fliken Historik till fliken Fakturaunderlag och blir redigerbart igen. Detta innebär att när du godkänner underlaget på nytt är det återigen tillgängligt för att hämtas av ekonomiprogrammet.

Relaterade avsnitt

Ångra fakturaunderlag
Justera fakturaunderlag
Skapa fakturaunderlag