Arbeta med dimensionen Kontor

Dimensionen Kontor kan användas om din byrå har kontor på flera olika platser och vill kunna följa upp varje kontor för sig. Programmet kan även hantera kontor med egen juridisk enhet. Kontor kopplas alltid till en medarbetare.

  • När du filtrerar på dimensionen Kontor, kommer alla kunder med en kundansvarig som är kopplad till kontoret att visas. När ett kontor tilldelas en medarbetare, kommer kontoret att föreslås i alla nya tids- och utläggsregistreringar.

  • En medarbetares kontorstillhörighet sparas på de tidregistreringar som han eller hon registrerar. När ett kontor läggs till eller byts ut på en medarbetare, kommer programmet att koppla det ”nya” kontoret till alla ännu ej fakturerade timmar, som registrerats och planerats under innevarande månad och framåt i tiden.

  • Under menyn Rapporter hittar du flera olika utskrifter för att kunna följa upp din verksamhet. I alla rapporter, förutom Löneunderlag, kan du välja att gruppera informationen utifrån Kontor. Dessutom kan du välja att skriva ut en rapport för endast ett specifikt kontor.

Följ nedanstående arbetsgång om din byrå ska arbeta med dimensionen Kontor.

Relaterade avsnitt

Lägg upp juridiska enheter
Lägg upp dimensionen Kontor
Koppla medarbetare till ett kontor
Lägg upp en valfri dimension