Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Import > Importera SIE-fil - Ekonomisk analys

Importera SIE-fil - Ekonomisk analys

Vi rekommenderar att du i första hand importerar SIE-typ 4 eftersom denna SIE-typ både fungerar för huvudboks- och ekonomisk analys. Om du enbart arbetar med ekonomisk analys kan du även använda en SIE-typ 2-fil. För att arbeta med prognos däremot krävs SIE4.

Gör så här för att importera en SIE-fil till ekonomisk analys:

 1. I menyraden väljer du Arbeta med - Ekonomisk analys eller klickar på knappen Ekonomisk analys i fältet Arbeta med.
 2. Välj Utfall & budget.
 3. Klicka på knappen Importera/Skapa nytt eller välj Arkiv – Importera - Skapa nytt.
 4. Välj Importera ekonomidata.
 5. Klicka på OK.

Nu visas en dialog där du kan välja var saldon ska hämtas.

SIE-fil

Om du väljer SIE-fil importerar du en SIE-fil direkt i Visma Analys.

 1. Markera SIE-fil och klicka på knappen OK.

Du letar fram till den plats på datorn där du sparat SIE-filen. Om du har startat Visma Analys fristående föreslås C:\Sie. Arbetar du via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect föreslår programmet kundens mapp SIE-lager. Markera filen och klicka på knappen Öppna.

Visma Administration

Om du arbetar i Visma Administration kan du hämta SIE-filen därifrån.

Arbetar du fristående med Visma Analys får du första gången du hämtar en SIE-fil peka ut sökvägen till företaget i Visma Administration. Arbetar du via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect hittar programmet själv företaget i Visma Administration.

 1. Markera vilket räkenskapsår du vill importera och klicka på OK.

Visma Bokslut

Om du väljer att hämta från Visma Bokslut importerar du kontosaldon och kontokopplingar från Visma Bokslut.

 1. Markera Visma Bokslut och klicka på knappen OK.

Du letar dig fram till den plats på datorn där du sparat filen från Visma Bokslut. Programmet föreslår C:\Sie.

 1. Markera filen och klicka på knappen Öppna.
 2. Klicka på knappen Visa Kopplingstabell för att manuellt koppla konton mot baskonton.
 3. Om det finns konton som saknar koppling till BAS-konton kan du koppla dessa genom att välja Arbeta med - Ekonomisk analys - Kopplingstabell.
 4. Klicka på knappen Gå till nästa okopplade.
 5. Klicka i det tomma fältet under rubriken Baskonto.
 6. Välj önskat konto ur listan. Om du skriver in de första siffrorna i kontonumret söker programmet efter kontot.
 7. Om du klickar på Gå till nästa okopplade igen kan du se vilka ytterligare konton som ej är kopplade.
 8. Fortsätt att koppla övriga konton på samma sätt.
 9. Klicka på Spara när du är klar.

Se även

Importera SIE-fil - Huvudboksanalys

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...