Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Import > Importera SIE-fil - Huvudboksanalys

Importera SIE-fil - Huvudboksanalys

Vi rekommenderar att du i första hand importerar SIE-typ 4 eftersom denna SIE-typ både fungerar för huvudboks- och ekonomisk analys. Om du enbart arbetar med ekonomisk analys kan du även använda en SIE-typ 2-fil.

I huvudbokanalysen arbetar du med verifikationer och därför måste du importera en SIE-4 fil.

Gör så här för att importera en SIE-fil till huvudboksanalysen:

  1. Klicka på knappen Importera eller välj i menyn Arkiv - Importera.
  2. Du letar dig fram till den plats på datorn där du sparat SIE-filen. Arbetar du fristående föreslår programmet C:\Sie. Arbetar du via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect föreslår programmet kundens mapp SIE-lager.
  3. Markera filen och klicka på knappen Öppna.

Visma Administration

Om du arbetar i Visma Administration kan du hämta SIE-filen därifrån.

Arbetar du fristående med Visma Analys får du första gången du hämtar SIE-fil peka ut sökvägen till företaget i Visma Administration. Arbetar du via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect hittar programmet själv företaget i Visma Administration.

  1. Markera vilket räkenskapsår du vill importera och klicka på OK.

Visma Bokslut

Filen du exporterar från Visma Bokslut och importerar i Visma Analys är av formatet XML. Om du i Visma Bokslut har importerat en SIE4-fil, innehåller också xml-filen samma information som en SIE4-fil.

  1. Markera bokslutsfilen (.XML). Arbetar du fristående föreslår programmet C:\SIE. Arbetar du via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect föreslår programmet kundens mapp SIE-lager.
  2. Klicka på Öppna.

Se även

Importera SIE-fil - Ekonomisk analys

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...