Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Huvudboksanalys > Kontofråga

Kontofråga

Dialogen Kontofråga används för att skapa och köra kontofrågor. Du anger sökvillkor för din fråga.

  1. Ange vilka enstaka konton eller intervall av konton du är intresserad av i rutan Kontovillkor eller välj konton med hjälp av kontoväljaren genom att klicka på pilknappen.

Om du lämnar rutan kontovillkor tom kommer alla konton i det aktuella företagets kontoplan att visas.

Om du vill skriva in kontovillkoren i rutan Kontovillkor skriver du enligt följande:

Du anger ett kontointervall med .. eller -, t ex 1910..1930 eller 1910-1930.

Du kan ange flera olika kontointervall och enstaka konton genom att skriva dem separerade med kommatecken, t ex 1910..1930, 2010.

Du kan också utesluta konton ur angivet intervall genom att sätta dem inom parentes efter det angivna intervallet.

Ett exempel kan se ut så här: 1910..1999, (1930), 2010..2099. I exemplet tas alla konton mellan kontonummer 1910 och 1999 med, utom konto 1930. Dessutom tas alla konton mellan 2010 och 2099 med i frågan.

Du kan köra en fråga som inte har några andra sökvillkor än kontonummer.

  1. Klicka på knappen Lägg till för att lägga till ytterligare sökvillkor för att komplettera de kontonummer du valt.
  2. Klicka på Spara som för att spara frågevillkoret. Läs mer i avsnittet Spara fråga.
  3. Klicka på Kör för att aktivera sökningen. En dialogruta visas där du anger önskat datumintervall.

När du kör en fråga kan du välja två olika sätt att presentera resultatet på:

  • Kontoöversikt innebär att alla verifikationer på ett konto slås samman till en post. Ingående balans för valt räkenskapsår och ingående saldo för den valda perioden visas.
  • Kontoanalys innebär att ett kontos samtliga verifikationer specificeras, vilket ger en mycket längre och mer detaljerad rapport.
  1. Markera om du vill ha resultatet presenterat som en kontoöversikt eller kontoanalys.
  2. Markera enligt vilken kontoplan du vill ställa sökvillkoret. Välj mellan Kundkonton och BAS-konton. Programmet känner av om du valt kundens konto eller baskonto i tidigare frågevillkor och förväljer därefter.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...