Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Huvudboksanalys > Relationsfråga

Relationsfråga

Dialogen Relationsfråga används för att skapa och köra relationsfrågor.

Du ska nu ange sökvillkor för hur olika konton ska vara relaterade till varandra. Resultatet får du på verifikationsnivå.

  1. Skriv in ett eller flera kontonummer eller kontointervall i fältet Konto. Du kan välja konton antingen med hjälp av kontoväljaren eller genom att skriva in kontointervallet.

Om du väljer att skriva in kontonumren gäller följande:

Du anger ett kontointervall med .. eller -, t ex 1910..1930 eller 1910-1930.

Du kan ange flera olika kontointervall och enstaka konton genom att skriva dem separerade med kommatecken, t ex 1910..1930, 2010.

Du kan också utesluta konton ur angivet intervall genom att sätta dem inom parentes efter det angivna intervallet.

Ett exempel kan se ut så här:

1910..1999, (1930), 2010..2099.

I exemplet tas alla konton mellan kontonummer 1910 och 1999 med, utom konto 1930. Dessutom tas alla konton mellan 2010 och 2099 med i frågan.

  1. Under fältet Villkor väljer du om transaktionerna som är bokförda på de konton som specificerats i fältet Konto ska vara skilt från eller lika med ett jämförande värde av ett annat konto eller kontointervall för att komma med i sökningen.
  2. Det önskade värdet, i procent, skriver du in i fältet Värde.
  3. Kontot eller kontointervallet du vill jämföra med skriver du in i fältet Av konto. Även här kan du välja att använda kontoväljaren eller skriva in kontonummer eller kontointervall direkt i fältet.
  4. Markera rutan Ta bara med verifikationer som innehåller transaktioner inom båda kontointervallen om så önskas. Om denna ruta är markerad visas endast de verifikationer som innehåller konton från båda kontorutorna i dialogfönstret.
  5. Om du markerar rutan Ta bara med transaktioner som innehåller eftersökta konton visas endast de transaktioner inom verifikationerna som innehåller de eftersökta kontona. Övriga transaktioner i verifikationen visas inte. Denna funktion är praktisk då du t ex stämmer av moms och arbetsgivaravgifter, eftersom endast aktuella konton visas.

Du kan välja om programmet ska ta hänsyn till öresavrundning eller ej. Det gör du under Arkiv - Programinställningar på fliken Huvudboksanalys. Programmet tar då hänsyn till öresavrundning när du arbetar med enstaka procenttal men inte då du använder procentintervall i sökvillkoret. Läs mer i avsnittet Öresavrundning vid relationsfrågor.

  1. Välj hur resultatet ska sorteras under rutan Sortera efter. Du kan välja att sortera efter Verifikationsdatum eller Verifikationsnummer.
  2. Markera enligt vilken Kontoplan du vill ställa sökvillkoret. Välj mellan Kundens konton och Baskonton.

Programmet känner av om du valt kundens konto eller baskonto i tidigare frågevillkor och förväljer därefter.

  1. Om du vill spara frågevillkoren klickar du på knappen Spara som. Se avsnittet Spara fråga.
  2. Klicka på Kör för att aktivera sökningen. En dialogruta visas där du anger önskat datumintervall.

Sökningen utförs och presenteras på bildskärmen. Se avsnittet Resultat av sökning.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...