Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Huvudboksanalys > Verifikationsfråga

Verifikationsfråga

Dialogen Verifikationsfråga används för att skapa och köra verifikationsfrågor.

 1. Klicka på knappen Lägg till för att definiera ett sökvillkor.
 2. Om du vill spara frågan klickar du på knappen Spara som. Se avsnittet Spara fråga.
 3. Klicka på Kör för att aktivera sökningen. En dialogruta visas där du anger önskat datumintervall.

Visningsalternativ

 1. Välj hur resultatet ska presenteras i rutan Visa som. Du kan välja mellan Verifikat och Rader. Väljer du Verifikat får du alla de verifikat där någonting träffats av sökningen. Om du i stället väljer Rader får du bara de rader som träffats i respektive verifikat presenterade i sökningen.
 2. Välj hur resultatet ska sorteras i rutan Sortera efter. Du kan välja att sortera efter Verifikationsdatum eller efter Verifikationsnummer.
 3. Markera enligt vilken Kontoplan du vill ställa sökvillkoret. Välj mellan Kundens konton och Baskonton. Programmet känner av om du valt kundens konto eller baskonto i tidigare frågevillkor och det alternativet kommer därefter att vara förvalt.

Definiera sökvillkor

Efter du har valt knappen Lägg till kan du definiera sökvillkoret.

 1. Välj Egenskap för ditt urval genom att klicka på listpilen och markera önskad egenskap. Du kan välja mellan Verifikationsnummer, Verifikationstext, Dagnummer, Omslutning, Konto, Resultatenhet, Projekt och Transaktionstext.

Fälten efter Egenskap förändras beroende på vilken urvalsegenskap du väljer.

Kombinera flera sökvillkor

 1. Klicka på knappen Lägg till om du vill ha ytterligare villkor på din sökning. Dialogen har nu fått tre stycken nya val: Och, Utom och Eller.
 2. Välj Egenskap enligt ovan.
 3. Välj hur du vill att sökvillkoren ska förhålla sig till varandra genom att markera något av valen Och, Utom och Eller.
 4. Markera Och om båda villkoren ska vara uppfyllda för att kontot ska redovisas i din sökning.
 5. Markera Utom om resultatet ej ska innefatta angivna egenskaper i aktuellt sökvillkor.
 6. Välj Eller om det räcker att ett av villkoren uppfylls för att komma med i resultatet.

Upprepa den förra och denna punkt tills du har angett samtliga sökvillkor.

Om du blandar villkoren Utom, Och och Eller i en och samma fråga prioriteras först Utom därefter Och och till sist Eller.

Aktivera sökningen

 1. Klicka på knappen Kör för att aktivera sökningen.

En dialogruta visas där du anger önskat datumintervall.

Sökningen görs och presenteras på bildskärmen. Läs mer i avsnittet Resultat av sökning.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...