Skapa dubbla taxeringar i Visma Skatt Proffs

Nedan beskrivs arbetsgången för att skapa dubbla taxeringar i Visma Byråstöd.

  1. Gå in på rätt räkenskapsår i Visma Byråstöd.
  2. Skapa en SRU-fil för det första räkenskapsåret. Läs mer i Skapa filer för inlämning av deklarationer.
  3. Exportera sedan filen till Skatteverket.
  4. Skapa sedan SRU-fil för nästa räkenskapsår.

Under Bevakningslistor finns nu ett bevakningsuppdrag per period inom samma räkenskapsår. Dessutom finns det på uppdraget Deklaration en rad per period inom samma räkenskapsår

Det är viktigt att du har lämnat in (exporterat) SRU-filen för första perioden innan du skapar SRU-fil för den andra perioden inom samma räkenskapsår.

Relaterade avsnitt

Deklarationer