Lägg till ny tillgångstyp

Med programmet följer några förslag på tillgångstyper, men du kan också lägga till egna. Det är viktigt att rätt konton anges för tillgångstypen. Tillgångstypen styr vilka bokföringskonton som används vid bokföring av avskrivningar, utrangering och försäljning. Du kan också välja att kopiera en befintlig tillgångstyp och göra egna anpassningar i den.

  1. Välj Inställningar - Tillgångstyp.
  2. Välj Ny tillgångstyp.
  3. Fyll i alla uppgifter.
  4. Välj Spara.

Enbart konton som är markerade som aktiva i kontoplanen kan väljas för en tillgångstyp. När en tillgångstyp är sparad och markerad som Aktiv, kan den kopplas till en anläggningstillgång.

Relaterade avsnitt

Anläggningstillgångar
Lägg till en ny anläggningstillgång