Bokföra försäljning av anläggningstillgång

Du kan bokföra försäljningen av anläggningstillgången antingen med en manuell verifikation. Välj det alternativ som passar dig bäst och följ stegen i instruktionerna nedan.

Observera att instruktionerna gäller företag som använder faktureringsmetoden som bokföringsmetod.

Relaterade avsnitt

Anläggningstillgångar
Åtgärder för anläggningstillgångar