Skapa faktura från order

När du har levererat de beställda varorna kan du fakturera din order. För att kunna fakturera en order måste den ha statusen Levererad.

  1. Välj Försäljning - Ordrar.
  2. Välj den order du vill fakturera i listan Pågående ordrar.
  3. Välj Åtgärder - Fakturera. Nu skapas en ny kundfaktura som är baserad på alla uppgifter från offerten.

Lägg till en artikelrad genom att trycka på enter eller klicka på plusknappen sist i artikelraden. Ta bort en artikelrad genom att klicka på minusknappen. Vill du lägga till en textrad klickar du på Ny textrad. Du kan även ändra ordningen på text- och artikelraderna genom att klicka på de tre strecken och dra raden dit du vill ha den.

  1. Gör något av följande val när du är färdig med fakturan:
Spara och skicka via e-post Fakturan skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. Fakturan sparas under Obetalda fakturor.
Spara och skapa pdf Fakturan öppnas som pdf och kan skrivas ut på papper. Fakturan sparas under Obetalda fakturor.
Spara och skicka e-faktura Fakturan skickas till kunden som en e-faktura. Fakturan sparas under Obetalda fakturor.
Spara och skicka brev Fakturan skickas för utskrift och postas som brev till kunden. Fakturan sparas under Obetalda fakturor.
Spara utkast Fakturan sparas under Utkast.

Relaterade avsnitt

Ordrar
Skapa order
Skapa order med rot-/rutavdrag
Skapa order från offert
Kopiera order
Skapa restorder
Leverera order
Skriv ut följesedel
Skapa artikel
Lägg till/ändra eller ta bort logotyp

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.