Registrera revisor som användare

För att din revisor ska kunna få en överblick av dina digitala dokument i Visma eEkonomi Pro måste du registrera revisorn som en användare med behörighet som revisor i Mina tjänster. Om du själv är revisor innebär det att du måste be din klient registrera dig som användare. Registreringen är kostnadsfri och ger revisorn läsrättigheter i programmet, såväl som möjligheten att skriva ut och exportera rapporter och register.

För att registrera din revisor som användare måste du först ska en ny användare i Mina tjänster och ge användaren behörighet som revisor. Om revisorn redan är registrerad som användare räcker det med att redigera användaren. Det gör du genom att gå till Appar och tillval - Bjud in redovisningskonsult eller revisor inne i Visma eEkonomi Pro. Läs mer i Mina tjänsters hjälptext Ge användare behörighet som revisor.

Som registrerad användare kan revisorn:

  • Se allt innehåll
  • Skriva ut rapporter
  • Exportera SIE-filer
  • Exportera register
Observera att det inte är samma sak att starta ett samarbete med en redovisningsbyrå som att bjuda in en revisor att granska din bokföring. När du samarbetar med en redovisningsbyrå gör du det för att få hjälp och råd med att registrera fakturor, lägga in verifikationer, redovisa moms osv. I det här fallet får din redovisningsbyrå fullständig åtkomst till ditt företag i Visma eEkonomi Pro. Båda parterna kan arbeta med att registrera bokföringshändelser och ta del av samma uppgifter i realtid.

När du bjuder in en revisor gör du det för att revisorn ska kunna granska företagets uppgifter vid årsslutet. När revisorn loggar in kan denne se allt innehåll i ditt företag, skriva ut rapporter samt exportera SIE-filer och andra register. Revisorn kan dock inte registrera eller ändra något i företagets bokföring. Syftet är enbart att göra granskning, dvs. kontrollera att bokföringen följer de lagar och regler som gäller.

Relaterade avsnitt

Starta ett samarbete med en redovisningsbyrå
Licenser och användare

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.