Vad gör jag om jag inte hittar min kund som mottagare av e-fakturor?

Om en kund som har möjlighet att ta emot e-fakturor inte har aktiverat funktionen i sitt ekonomiprogram, kan du skicka en förfrågan till kunden via Visma eEkonomi Smart och be kunden aktivera sig som mottagare av e-fakturor.

Läs mer i avsnittet Skicka e-fakturor.