Hur ser jag om en e-faktura inte har levererats till kund?

Om en e-faktura av någon anledning inte kan levereras till kunden visas en röd markering i fakturalistan. Det betyder att fakturan är stoppad. En orsak till att en faktura stoppas kan vara att den saknar referenskod, eller att det är något fel i referenskoden.

Öppna fakturan och läs i historiken om varför den stoppats. Om felet beror på referenskoden kan du skicka om fakturan när den rättats.

För mer information om att skicka e-fakturor, gå till avsnittet Skicka e-fakturor.