Vad gäller för fakturor till offentlig sektor/Peppol?

Enligt lag krävs det sedan april 2019 att fakturor som skickas till offentlig sektor ska vara elektroniska. Lagen innebär inte bara att företagare ska kunna skicka e-fakturor till myndigheter, utan den ställer också krav på att myndigheterna ska kunna ta emot e-fakturor. E-fakturorna ska följa den europeiska standarden Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line), om inte någon annan standard har avtalats.

Med Visma eEkonomi Smart kan du skicka e-fakturor till myndigheter och programmet uppfyller alla krav enligt Peppol. Läs mer om att skicka e-faktura i avsnittet Skicka e-fakturor.

Peppol-ID är en slags identifiering av den som är ansluten till Peppol och varje mottagare har sitt eget Peppol-ID. Ett Peppol-ID består av två delar, ett prefix (till exempel 0007) som bestämmer vad den sista delen i identifieringen är för typ av data.

Du hittar ditt Peppol ID under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter, under E-fakturor, om du har klickat i boxen för Ta emot e-fakturor.

Skickar du e-fakturor behöver du inte tänka på din mottagares Peppol-ID eftersom tjänsten sköter det automatiskt.