Visma eEkonomi Smart

Kassa- och bankkonton

Det finns fyra typer av konton att lägga till. Du kan lägga till flera konton av samma typ. Om du lägger till mer än ett företagskonto, måste ett av dem väljas som primärt företagskonto.

De kontotyper du kan skapa är:

Företagskonto Företagskonto är det konto som huvudsakligen används för att göra in- och utbetalningar i ditt företag. Om du har fler än ett företagskonto, måste ett av dem väljas som primärt företagskonto. Det är detta konto som föreslås att visas på dina fakturor om du inte angett något bank- eller plusgirokonto i företagsinställningarna.
Kassakonto Alla företag har automatiskt ett kassakonto upplagt. Kassakontot används för att registrera kontanta pengar. Du kan registrera inköp mot kvitto, övrigt uttag och övrig insättning på kontot.
Sparkonto Om ditt företag har sparkonto kan du lägga in det i programmet. Du kan registrera inköp mot kvitto, övrigt uttag och övrig insättning på kontot.
Valutakonto Om du har utländska leverantörer som fakturerar dig i euro eller kunder i utlandet som betalar i euro kan du använda ett valutakonto. Du får betalt till kontot och kan betala från samma konto. Ett valutakonto innebär att du inte behöver växla till SEK varje gång en transaktion sker och det innebär i sin tur en minskad risk för kursdifferenser. Använder du flera valutor, har du ett konto för varje valuta. Om ditt företag har valutakonto med egna IBAN kan du lägga till det i programmet.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...