Arbeta med bankkoppling

När du har bankkoppling förs dina bankhändelser automatiskt över från ditt bankkontoutdrag till Visma eEkonomi Smart. Genom att registrera bankhändelser automatiskt sparar du tid och tar bort risken att du dubbelregistrerar händelser eller missar någon transaktion.

När du har aktiverat bankkopplingen kommer den manuella registreringen av bankhändelser vara otillgänglig för en stund. Så fort den första transaktionen har förts över till Visma eEkonomi Smart kommer du kunna registrera bankhändelser från innan det datum du aktiverade bankkopplingen igen. Detta gör att bankhändelser inte registreras dubbelt.

Arbeta med bankkoppling

Till vissa banker kan du även skicka leverantörsfakturor till betalning direkt från Visma eEkonomi Smart. Klicka på bilden nedan för att se vad som ingår vid bankkoppling med din bank.

Starta bankkoppling till din bank

För att kunna starta en bankkoppling behöver du ha kontonummer och IBAN-nummer för ett företagskonto eller ett valutakonto registrerat i Visma eEkonomi Smart. Kontrollera att det konto du vill aktivera bankkoppling för har ett IBAN-nummer inlagt under Inställningar - Kassa- och bankkonton. IBAN-nummer för ditt konto hittar du lättast på din internetbank eller på ett kontoutdrag.

Aktiveringen av bankkopplingen kan vara förenad med en avgift från bankens sida. Kontakta din bank för mer information.

Stäm av bankkontot efter aktiveringen av bankkopplingen

Det tar vanligtvis 2-3 bankdagar att aktivera kopplingen mot banken. När bankkopplingen är klar förs nya bankhändelser över till Visma eEkonomi Smart från och med dagen då kopplingen blev aktiv.

Under tiden du väntar på godkännandet från banken kan du inte manuellt registrera några bankhändelser på det valda bankkontot. Det kan därför bli ett par dagars glapp mellan de händelser du senast registrerade och de första som förs över automatiskt när kopplingen är klar.

När bankkopplingen är klar går det återigen bra att registrera bankhändelser manuellt på datum före det första kontoutdraget som hämtats automatiskt. Stäm då av att inga händelser saknas för datumen innan bankkopplingen blev aktiv. Om någon händelse saknas registrerar du den manuellt i programmet.

Relaterade avsnitt

Skicka betalning av leverantörsfaktura med aktiv bankkoppling
Skicka betalningsfil
Importera kontoutdrag
Importera återrapporteringsfil

Sökord: bankkoppling, aktivera bankkoppling, starta bankkoppling