Arbeta med bankkoppling

När du har bankkoppling förs dina bankhändelser automatiskt över från ditt bankkonto till Visma eEkonomi Smart. Genom att registrera bankhändelser automatiskt sparar du tid och minimerar risken för dubbelregistrering eller att du missar någon transaktion.

När du har aktiverat bankkopplingen kan du för en stund inte göra några manuella registreringar av bankhändelser. Men så fort den första transaktionen har förts över till Visma eEkonomi Smart kan du registrera bankhändelser igen, även de som gjordes innan du aktiverade bankkopplingen. Detta gör att bankhändelser inte registreras dubbelt.

Arbeta med bankkoppling

Till vissa banker går det även fint att skicka leverantörsfakturor för betalning direkt från Visma eEkonomi Smart. Klicka nedan för att se en översikt över vad som ingår vid bankkoppling med din bank.

De banker som det finns bankkoppling till är:

  • Danske Bank

  • Handelsbanken

  • SEB

  • Nordea

  • Sparbanken

  • Swedbank

Har du en annan bank kan du smidigt importera kontoutdraget direkt från banken till ditt program. Du kan också exportera dina betalningar till en fil som du sedan läser in via din internetbank. Läs mer i avsnitten Importera kontoutdrag och Skicka betalningsfil.

Starta bankkoppling till din bank

För att kunna starta en bankkoppling behöver du ha ett företagskonto eller ett valutakonto registrerat i Visma eEkonomi Smart. Kontrollera att det konto du vill aktivera bankkoppling för har ett IBAN-nummer inlagt under Inställningar - Kassa- och bankkonton. IBAN-nummer för ditt konto hittar du lättast på din internetbank eller på ett kontoutdrag. För aktivering av bankkoppling för företagskonto måste du också fylla i bankgiro.

Att aktivera bankkopplingen kan innebära att banken tar ut en avgift. Kontakta din bank för mer information.

Du måste vara administratör för att aktivera bankkoppling. För att ändra behörigheten för en användare, gå till Mina tjänster.

Stäm av bankkontot efter aktiveringen av bankkopplingen

Det tar vanligtvis 2-3 bankdagar att aktivera kopplingen mot banken. När bankkopplingen är klar förs nya bankhändelser över till Visma eEkonomi Smart från och med dagen då kopplingen blev aktiv.

Under tiden du väntar på godkännandet från banken kan du inte manuellt registrera några bankhändelser på det valda bankkontot. Det kan därför bli ett par dagars glapp mellan de händelser du senast registrerade och de första som förs över automatiskt när kopplingen är klar.

När bankkopplingen är klar går det återigen bra att registrera bankhändelser manuellt på datum före det första kontoutdraget som hämtats automatiskt. Stäm då av att inga händelser saknas för datumen innan bankkopplingen blev aktiv. Om någon händelse saknas registrerar du den manuellt i programmet.

Relaterade avsnitt

Skicka betalning av leverantörsfaktura med aktiv bankkoppling
Skicka betalningsfil
Importera kontoutdrag
Importera återrapporteringsfil

Sökord: bankkoppling, aktivera bankkoppling, starta bankkoppling