Visma eEkonomi Smart

Leverantörsfakturor

Alla funktioner som har med inköp att göra ligger samlade under Inköp. Ta för vana att registrera leverantörsfakturor direkt när du får dem, så får du bra kontroll på dina utgifter och kommande utbetalningar. Under Inköp - Leverantörsfakturor hanterar du dina leverantörsfakturor. När du klickar på en rad i listan fälls den ut och visar mer information om fakturan. Du kan också öppna och titta på den.

På fliken Alla leverantörsfakturor visas alla fakturor. Du kan ändra datumintervallet om du vill se fakturor från en särskild period.

Under Utkast sparas de leverantörsfakturor du har börjat att registrera, men som inte är klara att bokföras. Det är möjligt att behandla flera utkast samtidigt. Om du använder funktionen för attest av leverantörsfakturor ligger fakturorna kvar som utkast tills de har attesterats och bokförts.

Genom att klicka i kolumnrubrikerna kan de olika listorna sorteras så att de visar leverantörsfakturorna i den ordning du vill ha dem.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...