Visma eEkonomi Smart

Visma Webshop

Genom att integrera ditt Visma eEkonomi Smart mot Visma Webshop undviker du dubbelarbete och vinner tid. En aktiverad integration innebär att du bygger upp ditt artikelregister i ditt ekonomiprogram. Artiklarna hämtas sedan därifrån till Visma Webshop, där du arbetar med presentationen av dem.

Integrationen innebär också att de beställningar du får i din webbshop förs över till ditt ekonomiprogram som web-order och är klara för fakturering.

Om du redan har Visma Webshop får du automatiskt frågan om du vill integrera programmen med varandra när du öppnar Visma eEkonomi Smart. Har du inte Visma Webshop aktiverar du det under menyvalet Appar och tillval till vänster i Visma eEkonomi Smart.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...