Lägg till resultatenheter

Om du vill arbeta med resultatenheter måste du göra vissa inställningar.

Relaterade avsnitt

Resultatenheter och kostnadsbärare
Skapa kundfaktura
Registrera leverantörsfaktura
Skapa manuell verifikation