Skapa manuell verifikation

Under Bokföring - Verifikationer registrerar du företagets manuella verifikationer. Exempel på händelser som du behöver registrera manuellt är bokföring av inköp med egna pengar, bokföring av avskrivningar, periodisering av kostnader och intäkter, skattedeklarationen och andra förekommande transaktioner i samband med månadsavslut eller årsbokslut.

För att underlätta registrering av återkommande händelser kan du använda ett bokföringsförslag där aktuella konton och konteringsmöjligheter är förvalda. Det finns några föreslagna bokföringsförslag i programmet, men du kan också lägga till dina egna. Läs mer i avsnittet Lägg till nytt bokföringsförslag.

  1. Välj Bokföring - Verifikationer.
  2. Klicka på Ny verifikation.
  3. Ange datum.
  4. Välj det bokföringsförslag du vill använda eller beskriv vad verifikationen gäller.
  5. Välj därefter de konton du vill bokföra händelsen mot och ange belopp. Du lägger till och tar bort rader med plus- och minus-symbolerna. Har du använt ett bokföringsförslag är kontona förvalda.

* Läs mer om omvänd skattskyldighet i avsnittet Omvänd skattskyldighet.

** Ett halvt prisbasbelopp är 26 250 kronor för 2023.

Om du bokför samma typ av händelse ofta kan du lägga till en egen mall för bokföringsförslag. Läs om hur du lägger till ett bokföringsförslag i avsnittet Lägg till nytt bokföringsförslag.

Säkerställ att du har markerat rutan Använd automatisk momsberäkning under Företagsinställningar och fliken Bokföringsuppgifter. Den automatiska momsberäkningen gäller för konton kopplade till momskoderna 05, 20-24 och 50.

Du kan välja att ange belopp med eller utan moms. Om du markerar Ange belopp inklusive moms kommer programmet att automatiskt dra av momsen från angett belopp och redovisa momsen på en ny rad.

  1. Ange den eller de resultatenheter som konteringen gäller för om du arbetar med resultatenheter.

Om du inte kan ange resultatenhet för någon rad kan det bero på att kontot inte är aktiverat för resultatenheter.

I kolumnen Kontosaldo visas det nuvarande saldot på kontot du bokför på. Beloppet minskar eller ökar, beroende på om du bokför i debet eller kredit.

  1. Välj Bokför för att skapa och lägga till verifikationen i verifikationslistan.

Relaterade avsnitt

Verifikationer
Kopiera manuell verifikation
Ta bort eller makulera en preliminär verifikation
Skapa en korrigeringsverifikation
Lägg till nytt bokföringskonto
Arbeta med kortkommando