Resultatenheter och kostnadsbärare

I Visma eEkonomi Smart kan du använda dig av Resultatenheter och Kostnadsbärare. En resultatenhet används för att kunna följa upp din verksamhet mer detaljerat genom att bokföra kostnader och intäkter på en specifik enhet eller anläggningstillgång. Har du en lastbil där du vill se exakt vilka kostnader som den för med sig och vilka intäkter som den genererar, kan du göra det med hjälp av resultatenheter.

I programmet kan du använda upp till tre grupper av resultatenheter. Varje grupp måste namnges och under gruppen anger du de kostnadsbärare som tillhör enheten och som du vill göra uppföljning på. När du aktiverat och lagt till de resultatenheter och kostnadsbärare du vill använda, visas de automatiskt när du skapar nya verifikationer.

Nedan hittar du exempel på hur du arbetar med resultatenheter i olika delar av programmet.