Lägg till en ny anläggningstillgång

Under Bokföring - Anläggningstillgångar bygger du upp ditt företags tillgångsregister. Innan du lägger till den nya anläggningstillgången i listan, måste inköpet registreras genom att bokföra inköpsfakturan.

Om du har anläggningstillgångar som skrivits av i ett annat program innan du registrerade dem i Visma eEkonomi Smart, läs mer i avsnittet Specificera tidigare avskrivningar.
  1. Välj Bokföring - Anläggningstillgångar.
  2. Välj Ny anläggningstillgång.
  3. Fyll i uppgifterna om anläggningstillgången.

Under Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bokföringsuppgifter anger du om avskrivningar ska ske månadsvis eller årsvis.

  1. Välj Spara.

Om du skulle vilja ta bort anläggningstillgången, kan detta bara göras innan den första avskrivningen genomförts. Knappen Ta bort visas bara på tillgångar som kan raderas.

Relaterade avsnitt

Anläggningstillgångar
Lägg till ny tillgångstyp
Ta bort tillgångstyp

Åtgärder för anläggningstillgångar