Specificera tidigare avskrivningar

Om du har registrerat en anläggningstillgång som du har gjort avskrivningar på innan du började skriva av tillgången i Visma eEkonomi Smart, behöver du specificera de tidigare avskrivningarna.

  1. Välj Bokföring - Anläggningstillgångar.
  2. Hitta tillgången du ska specificera tidigare avskrivningar för i listan.
  3. Välj Redigera.
  4. Välj Specificera tidigare avskrivningar.
Notera att knappen bara visas när det finns ett glapp mellan datumet i Beräkna avskrivning fr o m och det datum när den första avskrivningen bokfördes via funktionen Anläggningstillgångar i Visma eEkonomi Smart.
  1. Ange den ingående balansen och avskrivningar som gjorts för tidigare räkenskapsår.
Du kan lägga till information om tidigare avskrivningar för de senaste tre räkenskapsåren. Om historiken för anläggningstillgången går längre tillbaka än så, anger du de ackumulerade avskrivningarna för tidigare år som ingående balans på det första året som går att specificera.
  1. Välj Lägg till.
  2. Välj Spara.

Relaterade avsnitt

Anläggningstillgångar
Lägg till en ny anläggningstillgång
Ta bort tillgångstyp
Lägg till ny tillgångstyp