Ändra preliminära verifikationer

Vissa verifikationer som inte är inkluderade i ett låst år eller bokföringsperiod har statusen Preliminär och kan ändras. De verifikationer du kan ändra är Manuell verifikation, Övrigt uttag, Övrig insättning, och Inköp mot kvitto.

För de ovan nämnda typerna av verifikationer är det möjligt att ändra:

 • datumet.
 • bokföringskontot.
 • momskoden (om du använder automatisk momsberäkning).
 • beloppet och om beloppet ska bokföras som debet eller kredit.
 • lägga till eller ta bort rader.

Även när en verifikation är preliminär, finns det vissa typer av rader som inte kan ändras:

 • när raden bokförts mot Kundfordringar (1510) och är kopplad till en kundfaktura.
 • när raden bokförts mot konto Övriga egna insättningar (2018) och företaget är en enskild firma.
 • när raden bokförts mot Leverantörsskulder (2440) och är kopplad till en leverantörsfaktura.
 • om raden bokförts mot ett Kassa- eller bankkonto (19-serien) och den är matchad med en affärshändelse.
 • om raden bokförts mot ett Skattekonto.

För rader som bokförts mot dessa konto kan inga ändringar göras, inte ens datumändringar.

 1. Välj Bokföring - Verifikationer.
 2. Välj verifikationen du vill rätta.
 3. Välj Öppna.
 4. Gör dina ändringar på verifikationen.
 5. Välj Spara.

En verifikation är inte preliminär och kan inte ändras om:

 • den är en korrigeringsverifikation eller är kopplad till en korrigeringsverifikation.
 • periodiseringar har genomförts på verifikationen.
 • den ingår i en momsrapport som är bokförd.
 • den gäller en kvittning av fakturor eller bokförd som befarad eller konstaterad kundförlust.
 • den hör ihop med en bankhändelse som även matchats mot en kund- eller leverantörsfaktura.

Relaterade avsnitt

Ta bort eller makulera en preliminär verifikation

Skapa en korrigeringsverifikation

Ändra resultatenhet, transaktionstext eller projekt