Skapa en korrigeringsverifikation

Om verifikationen är preliminär, är det enklast att göra korrigeringar genom att öppna verifikationen och redigera den. Läs mer i avsnittet Ändra preliminära verifikationer.

Om verifikationen inte längre är preliminär, kan du rätta beloppet eller ett felaktigt bokföringskonto genom att skapa en korrigeringsverifikation.

Om du upptäcker ett fel i bokföringen i en månad som är låst, ska du bokföra en korrigeringsverifikation i den olåsta månad som du håller på att bokföra i när du hittar felet.

Om du håller på med momsredovisningen när du upptäcker att du har bokfört på fel konto eller med fel belopp så avbryter du detta arbete och börjar om igen med momsrapporten när ändringarna har gjorts.

  1. Välj Bokföring - Verifikationer.
  2. Välj den avvikande verifikationen.
  3. Välj Redigera.

I fönstret som öppnas kan du ändra belopp eller bokföringskonto.

  1. Välj Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation.

Om alternativet Skapa korrigeringsverifikation inte är tillgängligt, kan det bero på att det handlar om en verifikation som programmet har skapat automatiskt.

  1. Markera rutan intill raden som ska rättas, eller markera Välj alla om allt ska rättas. En ny korrigeringsverifikation visas och bokföringen av transaktionerna på de valda raderna vänds automatiskt.
  2. Välj datum för korrigeringsverifikationen.
  3. Lägg till de bokföringskonton du vill använda.
  1. Välj Bokför.

Tänk på att datumet på korrigeringsverifikationen kan påverka en tidigare avslutad och redovisad momsperiod. Du bör då gå tillbaka och ångra den momsredovisning som påverkas och skapa en ny.

Du kan läsa mer om hur du korrigerar verifikationer med ett felaktigt belopp, datum eller konto i Hjälp, det har blivit fel!.

Relaterade avsnitt

Skapa manuell verifikation
Avvikelser momsredovisning