Periodisera en verifikation

Du kan använda funktionen Periodisera för att få en mer rättvisande fördelning av dina kostnader. Periodisering använder du om du till exempel betalar hyra för tre månader vid ett tillfälle, men sedan vill fördela kostnaden på de månader som hyran avser.

För att se kommande periodiseringar går du till Bokföring - Verifikationer - Kommande periodiseringar. En notifiering visas när det är dags att bokföra nästa periodisering.

  1. Välj Bokföring - Verifikationer.
  2. Registrera din verifikation och välj Periodisera.

Om du ska periodisera en redan registrerad verifikation väljer du verifikationen i listan och klickar på Öppna. Därefter väljer du Åtgärder - Periodisera. Notera att detta bara går att göra för manuella verifikationer och verifikationer som importerats.

  1. Välj den kostnad som ska periodiseras.
  2. Kontrollera belopp och gör eventuella justeringar. Beloppet kan bara justeras till ett lägre belopp än totalbeloppet.
  3. Ange det konto som periodiseringen ska bokföras mot.
  4. Ange det datum då första periodiseringen ska genomföras.
  5. Välj det antal månader som kostnaden ska fördelas på.
  6. Välj Spara.

Nu kommer du tillbaka till verifikationen och de kostnader som är periodiserade visas med kursiv text.

I samband med att verifikationen bokförs förbereds verifikationer för kommande periodiseringar. En notifiering visas när det är dags att bokföra nästa periodisering.

Relaterade avsnitt

Avsluta periodisering på en verifikation
Skapa manuell verifikation

Sökord: periodisering, periodiseringar