Tre steg för att minska din klimatpåverkan

Beräkna

Klimatrapporten läser av alla inköp från ditt företags bokföring och matchar datan mot utsläppsvärden från Statistiska Centralbyrån. På så vis kan företagets klimatpåverkan beräknas. Ju mer noggrant bokförda transaktioner, desto mer detaljerat resultat. Resultatet visas i en pedagogisk överblick där ditt företags siffror även jämförs med andra i samma bransch.

Klimatrapporten är byggd på den mest vedertagna standarden för klimatredovisning Greenhouse Gas Protocol (GHG).

1

Reducera

Efter klimatpåverkan har beräknats är det dags för ditt företag att sätta upp en reduceringsstrategi.

Här hittar du ett planeringsverktyg, där du får hjälp med att ta fram en handlingsplan och hitta de klimatåtgärder som ger högst effekt för ditt företag. Snacka om att göra företaget ännu mer konkurrenskraftigt genom hållbar effektivisering av verksamheten!

2

Klimatfinansiera

Den sista delen i ett klimatarbete handlar om klimatfinansiering. Detta görs i samarbete med Atmoz, som har förmedlat spårbara klimatprojekt med robusta certifieringar sedan 2006.

Hur mycket ditt företag än reducerar kommer ni aldrig komma ner till noll. Genom att finansiera ett klimatprojekt kan ditt företag balansera utsläppen ni inte kan minska. Samtidigt visar du att ditt företag är en del av den globala omställningen och gör skillnad på riktigt.

3

Relaterade avsnitt

Visma eEkonomi Klimatrapport/Klimatrapport Pro
Klimatrapportera like a boss

Sökord: klimat, koldioxidutsläpp, växthusgasutsläpp, hållbarhet, klimatkompensera, klimatkompensation