Visma Påminnelse Direkt

Om du har kundfakturor som förfallit till betalning kan du använda Visma Påminnelse Direkt, som är en kostnadsfri tjänst från Amili (tidigare Visma Financial Solutions), där du får hjälp med att driva in betalningar för dina förfallna kundfakturor.

Vi fixar dröjsmålsräntan!

All inkasserad dröjsmålsränta betalas automatiskt ut till dig. Räntan debiteras från förfallodatumet på den utestående fakturan och betalas ut efter att betalningen inkommit. Den debiterade dröjsmålsräntan beräknas enligt räntelagen och är på 8% + referensränta.

Det blir därmed ännu mer förmånligt att överlämna dina förfallna fakturor! Och YES - detta innebär att vi numera stödjer räntefakturering.

Hur kommer jag igång?

  1. Gå till Appar och tillval.
  2. Välj Visma Påminnelse Direkt.
  3. Välj Kom igång i övre högra hörnet. Visma Påminnelse Direkt öppnas nu i ett nytt fönster.

Första gången du använder tjänsten behöver du registrera ditt företag Företagsuppgifterna hämtas direkt från Visma eEkonomi Smart och när du har läst och godkänt tjänsteavtalet omdirigeras du till inloggningssidan där du loggar in med samma uppgifter som för Visma eEkonomi Smart. Om du har flera företag måste du växla mellan företagen i Visma eEkonomi Smart och upprepa samma steg för varje företag.

Nästa gång du loggar in till Visma Påminnelse Direkt kan du nå tjänsten på paminnelse-direkt.se och spara sidan som en favorit i din webbläsare.

Relaterade avsnitt

Registrera faktura från Påminnelse Direkt