Zettle by PayPal

Integrationen till Zettle by PayPal importerar din försäljning till Visma eEkonomi Smart från ditt Zettle-konto dagligen. Integrationen är enkel att starta och när du har kopplat ditt Zettle-konto till programmet hämtas dina försäljningstransaktioner automatiskt och bokförs på de bokföringskonton du valt.

Transaktionerna från din Zettle-försäljning förs över till Visma eEkonomi Smart och bokförs dagligen. Observera att transaktionsavgifterna förs över med tre dagars fördröjning. Avgifterna bokförs dock alltid på det datum då transaktionen genomfördes. Om du använder verifikationsserier kommer Zettle-försäljningen att bokföras i serie Övrigt.

Visma eEkonomi Smart stödjer enbart integrationen med Zettle Go. Läs mer om hur du kommer igång och Aktivera integration mot Zettle by PayPal.

Forumtips! Har du ett presentkort och vet inte hur du ska bokföra försäljningen? Läs avsnittet Bokföra försäljning av presentkort i vårt forum och få en lösning.