Ångra matchad bankhändelse

Om du felaktigt har matchat en transaktion från ditt kontoutdrag kan du ångra matchningen. När du ångrar en matchning av en transaktion skapas och bokförs automatiskt en korrigeringsverifikation som vänder matchningen.

Det går inte att ångra matchning av en bankhändelse om den är matchad mot en transaktion som är bokförd i en låst månad. Det går inte heller att ångra matchning av en lönespecifikation eller av en verifikation som det skapats en korrigeringsverifikation för.

  1. Välj Kassa- och bankhändelser.
  2. Välj fliken som innehåller periodens händelser.
  3. Klicka på transaktionen du vill ångra matchning av.
  4. Välj Ångra matchning.

Matchningen har nu ångrats och det är möjligt att matcha händelserna mot nya transaktioner.

Om du vill ångra en betalning av en kundfaktura eller leverantörsfaktura, kan du antingen ångra matchningen under Kassa- och bankhändelser eller så kan du direkt på fakturan välja Åtgärder - Ångra betalning.

Relaterade avsnitt

Matcha bankhändelser