Matcha bankhändelser

Under Kassa- och bankhändelser finns två flikar. En där du ser alla bankhändelser i en period och en där du ser vilka bankhändelser som behöver kontrolleras eller matchas manuellt. Om knappen på transaktionsraden är grön har programmet hittat en trolig matchning mot exempelvis en faktura och du kan välja att genomföra matchningen genom att klicka på knappen. Om knappen är orange måste du matcha bankhändelsen manuellt mot en bokföringshändelse.

Tips! Har du flera bankhändelser på samma datum? Då kan du ute till vänster markera de händelser du vill matcha och sedan välja Matcha alla markerade på högersidan, så matchas alla händelser samtidigt.

Relaterade avsnitt

Arbeta med bankkoppling
Kopiera och klistra in kontoutdrag
Importera återrapporteringsfil
Importera kontoutdrag
Registrera bankhändelser manuellt