Registrera bankhändelser manuellt

När du registrerar en betalning gör du det enklast via Kassa- och bankhändelser med ditt kontoutdrag som underlag.

  1. Välj Kassa- och bankhändelser.
  2. Välj det konto du ska registrera betalningen från.
  3. Välj Ny bankhändelse.
  4. Ange datum, referens och belopp och välj Pengar in eller Pengar ut.

Fältet Referens kan användas för att lägga till exempelvis fakturanummer eller OCR.

  1. Välj Lägg till för att lägga till bankhändelsen i listan.
  2. Programmet söker efter en matchande transaktion i Visma eEkonomi Smart. Om ingen matchning föreslås, välj Matcha för att göra matchningen på egen hand.
  3. Välj den typ av bokföringshändelse som inbetalningen gäller. Beroende på vad du väljer kommer olika alternativ att visas.
  4. Välj Bokför.

Relaterade avsnitt

Matcha inbetalningar manuellt
Matcha utbetalningar manuellt