Matcha inbetalningar manuellt

De bankhändelser som registreras under Kassa- och bankhändelser ska vara en spegling av kontoutdraget från banken. Läs mer om hur du lägger till in- och utbetalningar till företagets bankkonto i Visma eEkonomi Smart i avsnittet Bankhändelser.

I de flesta fall klarar programmet att matcha inbetalningar för fakturor, men om en kund till exempel har avrundat beloppet eller delbetalat en faktura får du matcha bankhändelsen manuellt. Nedan hittar du exempel och tips på hur du matchar och bokför några vanligt förekommande händelser.

Relaterade avsnitt

Matcha utbetalningar manuellt
Ångra en kundfaktura

Sökord: Registrera delbetalning för faktura, kvitta kundfaktura, matcha flera transaktioner, swish